Line Up
Violin / Viola / Cello
◆Violin

No.705 \500,000
No.703 \350,000
No.702 \300,000
No.600 \250,000
No.500 \200,000

※価格は全て税抜表記です。


[詳細・ご購入はこちら]

No.703 No.600 No.500
◆Viola (Size : 15.5"、16")

No.703(Size 15.5") \450,000
No.600(Size 15.5"、16") \300,000
No.500(Size 15.5"、16") \250,000

※価格は全て税抜表記です。


[詳細・ご購入はこちら]

No.600 No.500
◆Cello

No.3 \600,000
No.2 \500,000

※価格は全て税抜表記です。


[詳細・ご購入はこちら]

No.8 No.3

クロサワバイオリントップ

Copyright(c) T.KUROSAWA & CO.LTD